Ερμάρια – Πολυντούλαπα

Πολυντούλαπο καλάθι Υ 0,89 Χ Φ 0,41 Χ Β 0,39

Πολυντούλαπο καλάθι
Υ 0,89 Χ Φ 0,41 Χ Β 0,39

Ντουλάπι τηλεφώνου Υ 0,73 Χ Φ 0,41 Χ Β 0,33

Ντουλάπι τηλεφώνου
Υ 0,73 Χ Φ 0,41 Χ Β 0,33

Πολυντούλαπο με ρόδες Υ 0,89 Χ Φ 0,73 Χ Β 0,40

Πολυντούλαπο με ρόδες
Υ 0,89 Χ Φ 0,73 Χ Β 0,40

Πολυντούλαπο  Υ 0,90 Χ Φ 0,41 Χ Β 0,33

Πολυντούλαπο
Υ 0,90 Χ Φ 0,41 Χ Β 0,33

Πολυντούλαπο  Υ 1,20 Χ Φ 0,41 Χ Β 0,33

Πολυντούλαπο
Υ 1,20 Χ Φ 0,41 Χ Β 0,33

Πολυντούλαπο  Υ 1,50 Χ Φ 0,60 Χ Β 0,32

Πολυντούλαπο
Υ 1,50 Χ Φ 0,60 Χ Β 0,32

Πολυντούλαπο  Υ 1,50 Χ Φ 0,70 Χ Β 0,32

Πολυντούλαπο
Υ 1,50 Χ Φ 0,70 Χ Β 0,32

Πολυντούλαπο Υ 1,80 Χ Φ 0,39 Χ Β 0,38

Πολυντούλαπο Υ 1,80 Χ Φ 0,39 Χ Β 0,38